Hajar Aswad merupakan Super Konduktor

December 25th 2013 | Islam
Encyclopedia Americana menulis: “Sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan thawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran
Page 1 of 3:1 2 3 »